PRZEKAŹNIK KONTROLI FAZ PKF5e

Przekaźniki pomiarowe typu PKF5e są elektronicznymi trójfazowymi przekaźnikami napięciowymi pomiarowymi. Sprawują one nadzór nad wartością maksymalną i minimalną sumy mierzonych trzech napięć fazowych oraz nad odpowiednią kolejnością faz. Ponadto sygnalizują oddzielnie błąd mówiący o niedoborze (oraz niewłaściwej kolejności faz) lub przekroczeniu napięcia oraz o załączeniu przekaźnika wykonawczego. Służą do zabezpieczenia odbiorników trójfazowych prądu przemiennego, a w szczególności silników indukcyjnych. Polecane są do stosowania przy średnim i ciężkim rozruchu oraz w mechanizmach podnoszenia ze względu na mniejszy dopuszczalny spadek symetryczny napięcia (i zależnego od niego spadku momentu elektromagnetycznego silnika).

1. DANE TECHNICZNE


Znamionowe napięcie pomiarowe Un (wartości przewodowe) 100, 220, 230, 380, 400, 500 V / 50Hz; 440V / 60 Hz
Błąd pomiaru w funkcji częstotliwości 0,45 % / 1 Hz
Histereza: Umax (wzrost symetryczny)
                Umin (obniżenie symetryczne)
                Umin (obniżenie w 1 fazie)
1,2 % Un
1,2 % Un
1,7 % Un
Znamionowe napięcie pomocnicze Upn (zasilające) 24, 48, 100, 127, 220, 230, 380, 400, 440, 500 V AC
Roboczy zakres napięcia pomocniczego 0,7...1,1 Upn
Roboczy zakres częstotliwości napięcia pomocniczego 47...53 Hz (57...63 Hz)
Znamionowy pobór mocy : wejście pomiarowe
                                          wejście pomocnicze
0,7 VA
2,8 VA
Dopuszczalne zaniki napięcia pomocniczego <0,3s co 1s
Temperatura otoczenia -25C...+55C
Wilgotność względna otoczenia <90% w temp. +25C
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
45 x 75 x 114,5 mm
Stopień ochrony IP 20
Zestyki wyjściowe (przekaźnik RM94P) 2P - przełączne 8A 250V~ AC1, cos?=1, 2000VA
Sposób montażu na szynie TS35
Podłączenie zewnętrzne przewodów wyjmowalne zaciski śrubowe do 2,5mm2
Waga 0,3kg

2.ZAKRES NASTAWY


Nastawa maksimum Umax = 115% Un (nie regulowane, wzrost symetryczny w trzech fazach)
Nastawa minimum
Umin = -15%...-0% Un
(wyskalowane dla obniżenia asymetrycznego w jednej fazie, co odpowiada –30% wartości napięcia fazowego)
Opóźnienie zadziałania tz = 0,15...15 s
Opóźnienie powrotu tp = 0,5...15 s

Na życzenie klienta istnieje możliwość zmiany większości parametrów przekaźnika (np.: wartości napięć pomiarowych i napięć pomocniczych, histerezy, itp.) - prosimy o wcześniejszy kontakt.

3.ZAKRES POMIARU


Wejście

Napięcie Un

Przeciążenie < 2sek.

L1-L2-L3

230 V~

800 V~

L1-L2-L3

400 V~

800 V~

L1-L2-L3

500 V~

800 V~

4. OZNACZENIA DO ZAMÓWIEŃ

 

5. DIAGRAM FUNKCJI                         6. OPIS FUNKCJI

Przekaźnik służy do nadzorowania sieci trójfazowej bez przewodu zerowego i wyskalowany jest dla napięć przewodowych. Przy prawidłowych parametrach napięcia mierzonego przekaźnik jest w stanie zadziałania (czynnym) - świeci zielony wskaźnik LED. Gdy suma trzech napięć fazowych przekracza próg Umax (nie regulowany) lub jest poniżej nastawionego progu Umin (wyskalowanego dla obniżenia asymetrycznego napięcia w jednej fazie), wtedy zaświeca się odpowiedni czerwony wskaźnik LED. Gdy stan ten utrzymuje się przez okres dłuższy od nastawionego czasu zadziałania tz, przekaźnik wykonawczy powraca do położenia spoczynkowego i gaśnie zielony wskaźnik LED. Dopiero, gdy suma mierzonych napięć fazowych jest ponownie pomiędzy nastawionymi progami (w paśmie zawężonym o wartość histerezy), gasną czerwone wskaźniki LED, a po okresie dłuższym od nastawionego czasu powrotu tp przekaźnik wykonawczy przechodzi do położenia pracy. Niewłaściwa kolejność faz sygnalizowana jest świeceniem czerwonego wskaźnika Umin (czasy tz i tp pozostają te same).

Zasada pomiaru przekaźnika PKF5e umożliwia wykrycie :

  • asymetrii napięcia ,tj. gdy napięcie w jednej z faz spadnie poniżej nastawionej wartości Umin

  • asymetrii napięcia ,tj. gdy napięcie w dwóch fazach spadnie poniżej nastawionej wartości (Un+Umin)/2

  • symetrycznego spadku napięcia w trzech fazach ,tj. gdy napięcie w trzech fazach spadnie poniżej nastawionej wartości (2Un+Umin)/3

7. SCHEMATY APLIKACYJNE


Dla napięcia pomocniczego Up=230V                               Dla napięcia pomocniczego Up=400V  

8. RYSUNEK MONTAŻOWY

Przekaźnik PKF5e przeznaczony jest do montażu na szynie TS35.